REISESTØTTE OGSÅ TIL FILMSKAPERE FRA OSLO

Kortfilmkonventet arrangeres for andre gang i Trondheim 11.-12. oktober 2016.

Kortfilmkonventet 11.-12. oktober 2016 Viken filmsenter

I den forbindelse stilles det midler til rådighet for å dekke reisestøtte til 10 filmskapere fra Oslo.

Filmskapere bosatt i Oslo inviteres derfor til å søke Viken Filmsenter om reisestøtte på inntil 3 000 kr. Tilskuddet kan brukes til å dekke deltakeravgift, transport og losji.

Tilskuddet utbetales i etterkant når oppgjørsskjema og tilhørende bilag er sendt oss via filmsøk.

Søknad sendes via Filmsøk.no innen kl. 10 onsdag 5. oktober.

Søknaden vil bli besvart i løpet av onsdagen.

Se programmet for Kortfilmkonventet her

Meld deg på Kortfilmkonventet her