Søk fordypningsstipend innen 31. oktober

Vi ønsker å støtte plattformnøytrale prosjekter i prosess, for å verne om utforskning og den skapende energien. Har du et prosjekt som behøver fordypning og tillit så søk oss om stipend.

 

Stipendet er tiltenkt profesjonelle som skaper og utvikler innhold. Prosjekter i tidlig fase vil prioriteres, men det er mulig å søke i alle ledd av prosessen. Du trenger ikke være tilknyttet en produsent, og du søker enten som enkeltperson eller med eget enkeltpersonforetak.

Maksimalt stipendbeløp: kr 50 000,-

Søknadsfrist 31. oktober.

Her kan du lese mer om ordningen, hva som skal med i en søknad og hvordan vi saksbehandler.