Søk tilskudd

Nyttig informasjon

Søknadsfrister utviklings- og produksjonstilskudd 2018

  • 15. januar (vedtas i styremøte 20. mars)
  • 11. april (vedtas i styremøte 11. juni)
  • 29. august (vedtas i styremøte 7. november)

Det er ingen søknadsfrist for utviklingstilskudd til dokumentarfilm.

Vi gir tilskudd til

Nyttig informasjon for deg som har fått tilskudd

DET ER IKKE ANLEDNING TIL Å ETTERSENDE MATERIALE!

Det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknaden for utviklings-og produksjonstilskudd er sendt inn, med mindre det etterspørres fra produksjonsrådgiver og/eller filmkonsulent i Viken filmsenter. Etterspurt materiale skal ikke sendes på e-post, men lastes opp i FILMSØK. Dette for å ivareta likebehandling og opprettholde framdrift i saksbehandlingen.