Frister

 

Søknadsfrister utviklings- og produksjonstilskudd 2019

  • 14. januar (vedtas i styremøte 12. mars)
  • 10. april (vedtas i styremøte 14.juni)
  • 28. august (vedtas i styremøte i uke 44)

NB. Det er ingen søknadsfrist for utviklingstilskudd til dokumentarfilm.

Alle søknader må sendes inn via FILMSOK.NO.
Søknader mottatt etter midnatt vil ikke bli behandlet.

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt, med mindre det etterspørres fra produksjonsrådgiver og/eller filmkonsulent i Viken filmsenter. Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

 

Søknadsfrist reisetilskudd innland.

Søknad må være sendt inn via FILMSØK.NO før reisen/arrangementet er i gang.

 

Søknadsfrister for fordypningsstipend i 2019 kommer snart!

 

Søknadsfrister tiltak for barn og unge: 

  • 7. mai (kurs og verksteder som skal gjennomføres høsten 2019)
  • 15. november (kurs og verksteder som skal gjennomføres i 2020)