Hva gis det ikke tilskudd til

 

  • Det gis ikke tilskudd til utvikling kortfilm

  • Det gis ikke tilskudd til utvikling og produksjon av spillefilm og TV-drama.

  • Det gis ikke tilskudd til lansering av film – spillefilm, TV-drama, kortfilm og dokumentar.

  • Det gis ikke driftstilskudd til filmfestivaler eller annet formidlingsarbeid.

  • Det gis heller ikke tilskudd til studentfilmer (som en del av studiet), eller produksjoner hvor nøkkelpersoner er studenter eller skoleelever.

  • Det gis ikke tilskudd til produksjon av innhold som reklame, nyheter og rene underholdningsprogrammer, dekning av idrettsarrangementer og produksjon av materiale som kun skal vises i egne lukkede distribusjonssystemer omfattes ikke. Oppdragsfilm inkludert.

  • Det gis ikke tilskudd til spill- og filmprosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter, språkversjoner av eksisterende prosjekter eller lignende.

  • Det gis ikke tilskudd til opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer.