Reisetilskudd innland

Søknadsfrister

Søknaden må være sendt inn før reisen/arrangementet starter.

 

Hvem kan søke?

  • Søknaden er individuell, og gjelder for profesjonelle fagarbeidere (enkeltpersoner, ikke selskaper) innenfor film, tv eller spillbransjen med folkeregistrert adresse i regionen
  • Mottakere av utvikling- og produksjonstilskudd fra Viken filmsenter vil hovedsakelig prioriteres.
  • Reisetilskudd gis ikke til studenter eller i forbindelse med filmer som er produsert ved utdanningsinstitusjoner.

 

Hva kan det søkes om?

  • Det kan innvilges inntil kr 3 000,- til innenlandsreiser i Norge.
  • Reisetilskuddet kan brukes til å dekke transport, losji og eventuelle deltakeravgifter på filmfestivaler, konventer, pitcheforum eller lignende.
  • Det gis maks to reisetilskudd pr. person pr. år.

 

Søknaden skal inneholde

  • Budsjett over forventede kostnader i forbindelse med reise, overnatting og deltakeravgift
  • Søknadsbrev hvor formål og ønsket måloppnåelse beskrives.

Har du søkt eller mottatt tilskudd fra andre enn filmsenteret til reisen må du oppgi det i søknaden.

Reiseoppgjør sendes inn via FILMSØK.NO senest 1 måned etter deltakelse.

 

Hvordan søker du?

Logg deg inn i på FILMSØK.NO velg kategorien ”Reisestøtte”, fyll ut skjema og last opp de påkrevde vedleggene listet opp ovenfor.

 

Hvordan saksbehandler vi?

Søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingstid vil normalt være 2-4 uker, men kan bli noe lengre i perioder med ferieavvikling. Tilskuddet utbetales i etterkant når oppgjørsskjema og tilhørende bilag er sendt oss via FILMSØK.NO.

 

SØK TILSKUDD HER

Kontaktperson

Marie Bakke Bøhmer

Produksjonsrådgiver

Telefon: 952 12 012

E-post: marie@vikenfilmsenter.no