Våre prioriteringer

Søknader om tilskudd til utvikling og produksjon vurderes av filmsenterets konsulent for film og spill.  Konsulenten gjør en faglig profesjonell kvalitetsvurdering av søknadene.

I tillegg vurderes:

 • kriterier for regional tilknytning av prosjektet og/eller nøkkelpersoner. Hvor sterk tilknytning prosjektet har til regionen vil ha betydning for vurderingen av søknaden. Prioritert rekkefølge for vurdering av tilhørighet er som følgende:
  1. Hovedprodusenten er registrert med kontor i Akershus, Østfold, Oslo, Vestfold eller Buskerud.
  2. Manusforfatter og/eller regissør er bosatt i Akershus, Østfold, Oslo, Vestfold eller Buskerud.
  3. Prosjektet påvirker utviklingen av bransjen gjennom andre fagfunksjoner eller fagområder.
  4. Prosjektet er tilknyttet regionen gjennom innhold og/eller opptakssted.
 •  kjønnsbalanse
 • filmsenterets gjeldende satsningsområder