Viktig informasjon om rapportering

Føring av regnskap

Tilskudd fra Viken filmsenter er underlagt samme krav og retningslinjer for føring av regnskap som tilskudd fra Norsk filminstitutt. Se gjeldende dokumenter her.

NFIs retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll

Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk

 

Filmsøk

Hvordan anmode om rater i filmsøk?

 

Kreditering og teksting

Viken Filmsenter skal krediteres på sendemasterens sluttekst, og i øvrig materiale på lik linje med prosjektets produsenter og øvrige finansiører, på følgende måte:

Finansiert av Viken Filmsenter Logo (på egen linje under teksten).
For dokumentar som skal distribueres på kino i Norge, er det en forutsetning for tilskudd at verket distribueres med teksting og synstolkning.

Last ned Viken Filmsenters logo