Sørfond Forum på Filmens Hus 16.oktober

SørfondÅrets Sørfond Forum arrangeres på Filmens Hus 16. oktober. Hit kommer internasjonale filmskapere fra hele verden for å pitche sitt prosjekt ovenfor norske produsenter, med det mål å inngå en co-produksjonsavtale for å kunne søke støtte fra Sørfond sammen.

Fondet støtter produksjoner fra utviklingsland, men de må ha norsk co-produsent for å kunne søke. Fondsmidlene er bevilget fra Utenriksdepartementet.

 Påmeldingsskjemaet med mer informasjon om forumet finner du her!