2016-1427 (TILSKUDD TRUKKET)

Tilskudd: 315 000

Dato: 12. desember 2016

Type tilskudd: DokumentarProduksjon

Om prosjektet

Format: DokumentarProduksjon