Drone poster

DRONE

Tilskudd: 100 000

Dato: 8. november 2012

Type tilskudd: DokumentarProduksjon

Om prosjektet

DRONE undersøker hvordan ny robotteknologi endrer moderne krigføring, og kanskje også den verdenen vi lever i.

Format: DokumentarProduksjon

Produksjonsselskap: Ground Productions

Regi: Tonje Hessen Schei