Filmatiske Distraksjoner

FILMATISKE DISTRAKSJONER

Tilskudd: 50 000

Dato: 9. juni 2016

Type tilskudd: KortfilmUtvikling

Om prosjektet

I prosjektperioden komponerer kunstnerene en scenisk filmatisk utstilling direkte i gallerirommet. Med filmopptak, stillbilder, live skyggespill og lyddesign skapes et opplevelsesrom der publikum får tid til å ta inn musikaliteten i omgivelsene rundt oss. Målet er å utforske nye måter å bruke film til å engasjere publikum, i kunsthaller og uterom lokalt og regionalt.

Format: KortfilmUtvikling

Produksjonsselskap: Silje Steinsvik

Produsent: Silje Steinsvik og Brit Steinsvik

Regi: Silje Steinsvik

Manus: Silje Steinsvik

Foto: Silje Steinsvik