Opprørsskolen (Tidligere “Frihetsprosjektet”)

Tilskudd: 350 000

Dato: 23. oktober 2017

Type tilskudd: DokumentarProduksjon

Om prosjektet

I 1967 skjedde det noe spesielt i norsk historie. Tre gymnasiaster tok initiativ  til å danne et fritt og demokratisk gymnas. Opprettelsen av Forsøksgymnaset vakte også internasjonal oppsikt, og inspirerte til etableringen av skoler i både Sverige, Danmark og Frankrike. Hvilken betydning skulle dette frihetsprosjektet få for noen av de som gikk der? Og hadde forsøksgym noe dagens skoler mangler?

Format: DokumentarProduksjon

Produksjonsselskap: Gaia Film AS

Produsent: Therese Naustdal

Regi: Elsa Kvamme

Manus: Elsa Kvamme