HVERDAGSLIV I OSLO HAVN 1798

Tilskudd: 200 000

Dato: 12. juni 2018

Type tilskudd: InteraktivUtvikling

Om prosjektet

Utviklingen i tiårene på slutten av 1700-tallet og tidlig på 1800-tallet spilte en helt sentral rolle i utviklingen av det moderne Norge.  I disse årene ble mye av grunnlaget lagt for den moderne markedsøkonomien og demokratiet, og nye ideal knyttet til kultur, estetikk og omgangsformer spredde seg, hvorav mange fremdeles er med oss i dag. Havnene spilte en sentral rolle i disse endringene; det var gjennom dem at nye varer, moter og ideer kom inn til landet.

 

Hverdagsliv i Oslo havn 1798skal gi interaktive digitale opplevelser av hvordan hverdagslivet i Oslo havn i 1798 kan ha vært. Opplevelsene skal stimulere til refleksjon om norsk historie, immateriell kulturarv og historisk utvikling. Prosjektet kombinerer det siste innen historie- og kulturforskning med spillteknologi for å lage unike opplevelser av fortiden.

 

Konsulentens vurdering
Prosjektet har en tydelig visjon og er godt beskrevet innholdsmessig. Det er høy kvalitet på det visuelle; både på presentasjon og i selve spillet. Dette er et nytt selskap som har en spennende og unik tilnærming til spillindustrien, historiefortelling og opplevelsesdesign.

Format: InteraktivUtvikling

Produksjonsselskap: Tidvis as

Produsent: Ragnhild Hutchison

Regi: Mats Jørgensen

Manus: Mats Jørgensen

Foto: Artwork og design: Thomas Hansen