The Lonely Catwalk_00636

The Lonely Catwalk

Tilskudd: 150 000

Dato: 12. juni 2015

Type tilskudd: KortfilmProduksjon

Om prosjektet

The Lonely Catwalk tar for seg tema som femininitet, seksualitet, makt, myter og diskriminering. Gjennom en bitter og forlatt manns monolog til en liten pike, får vi et innblikk i kvinnerollens plass i historien. Vi møter kvinneskikkelser fra forskjellige tider og forskjellige kulturer.

Format: KortfilmProduksjon

Produksjonsselskap: Grande produksjon AS

Produsent: Martine Grande

Regi: Martine Grande

Manus: Martine Grande