Våre historiske auge

Tilskudd: 150 000

Dato: 12. desember 2016

Type tilskudd: DokumentarUtvikling

Om prosjektet

Filmen tek utgangspunkt i fargefilmane som Eva Braun, elskarinna til Adolf Hitler, tok opp på sin Noregsferie sommaren 1939. I prosjektet rettar vi merksemda mot den endringa som skjer i oss når vi forstår kven sitt blikk vi deler. Det opnar eit rom i persepsjonen av filmane som gjer det mogeleg å utforske korleis det kollektive minne formar måten vi ser på.

Format: DokumentarUtvikling

Produksjonsselskap: Iris film AS

Produsent: Audun Skaug

Regi: Kari Klyve Skaug og Håvard Parr

Manus: Håvard Parr