Viken UNG

Viken filmsenter har som ambisjon å være et kunnskapssenter og en tilrettelegger for unge filmskapere og spillutviklere på vei mot den profesjonelle bransjen.

Vi samarbeider tett med Mediefabrikken i Akershus om Viken UNG-stipendet og verksteder for unge i vår region. Filmsenteret lyser også årlig ut øremerkede midler fra Kulturdepartementet til tiltak som styrker regionens unge film – og spillutviklere.

Neste søknadsfrist er 7. mai 2018, se utlysningen her

Se andre eksterne lenker for unge filmskapere her.

Tiltak for unge