Viken UNG

Viken filmsenter har som ambisjon å være et kunnskapssenter og en tilrettelegger for unge filmskapere og spillutviklere på vei mot den profesjonelle bransjen.

Vi samarbeider tett med Mediefabrikken i Akershus om Viken UNG-filmstipendet og E6 Østfold Medieverksted om Viken UNG-spillstipend samt ulike verksteder for regionens unge.

Annen hvert år arrangerer vi også talentuviklingsprogrammet Viken Akademiet UNG i samarbeid med Mediefabrikken.

Filmsenteret forvalter i tillegg øremerkede midler fra Kulturdepartementet til kurs og verksteder som skal styrke regionens unge film- og spillutviklere. Eksterne aktører kan søke filmsenteret om midler til å gjennomføre denne typen tiltak. Ordningen har to årlige søknadsfrister:

  • 7. mai (kurs og verksteder som skal gjennomføres høsten 2019)
  • 15. november (kurs og verksteder som skal gjennomføres i 2020)

 Se informasjon om ordningen her

 

Se andre eksterne lenker for unge filmskapere her

Tiltak for unge