Viken UNG

Viken filmsenter har som ambisjon å være et kunnskapssenter og en tilrettelegger for unge filmskapere og spillutviklere på vei mot den profesjonelle bransjen.

Vi samarbeider tett med Mediefabrikken i Akershus om Viken UNG-stipendet og verksteder for unge i vår region.

Filmsenteret forvalter også øremerkede midler fra Kulturdepartementet til tiltak som styrker regionens unge film- og spillutviklere. Ordningen har to årlige søknadsfrister:

  • 7. mai
  • 15. november

 Se informasjon om ordningen her

 

Se andre eksterne lenker for unge filmskapere her.

Tiltak for unge