Viken filmsenter mottar tilskudd fra Kulturrådet

Viken filmsenter har mottatt tilskudd til to prosjekter fra Kulturrådets ordning “Kreativ næring – regional bransjeutvikling”.

 

Utviklingsprogrammet Viken PRO har mottatt 200 000  kroner.

I en virkelighet hvor både finansiering og distribusjon stadig er i endring, trenger Norge smarte, kreative og kunnskapsrike filmprodusenter som kan ligge i forkant av denne raske utviklingen.

Viken PRO skal bestå av både de skolerte filmprodusentene, men også andre med relevant faglig bakgrunn som ønsker å satse på produsentrollen.

Programmet skal ha fire samlinger over et år, med temaene ledelse, finansiering, gjennomføring og distribusjon. Veiledere og mentorer hentes i hovedsak fra norsk filmbransje, men også fra andre fagområder i norsk kulturliv.

Viken filmsenter har i 2017 allerede gjennomført en testversjon av Viken PRO, og det har vært arrangert tre samlinger for 13 deltakere. Les mer om Viken Pro her  

Utlysning av Viken PRO offentliggjøres før jul.

 

Samarbeidsprosjektet ”MØST – NYE MØTEPUNKTER – NYE MULIGHETER. Musikkvideo i en større sammenheng” har mottatt 300 000 kroner.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Østnorsk filmsenter, Østafjellske kompetansesenter, Østnorsk Jazzsenter/MØST og Viken filmsenter. Prosjektet tar mål av seg å løfte  musikkvideoen til nye høyder.

Mer informasjon og utlysningstekst kommer.

 

Les Kulturrådets pressemelding fra tildelingsrunden her