Viken UNG-filmstipend

Viken UNG-filmstipend gir unge filmskapere og talenter muligheter til å utvikle og gjennomføre et prosjekt.

Stipendet kan gå til produksjon av musikkvideo, kortfilm og dokumentar eller piloter til webisodes/nettdrama. Prosjektene som mottar stipend får tilbud om veiledning og tilgang til produksjonsutstyr fra Mediefabrikken.

 

Maksimalt stipendbeløp er:

  • kr 10 000 for filmskapere opptil 20 år
  • kr 25 000 for filmskapere eldre enn 20 år

Stipendet er for unge filmskapere inntil to år etter endt bachelorutdanning innenfor film-, spill- og tv-produksjon, eller filmskapere som ikke har profesjonell produksjonserfaring.

Før du søker må du forberede en prosjektbeskrivelse som inkluderer tittel, prosjekttype, lengde, alder, søknadsbeløp, budsjett og fremdriftsplan. Du skal også beskrive hva filmen handler om, hvorfor du ønsker å lage filmen, og hvem du skal lage filmen sammen med.

Etter at søknaden er sendt inn vil søker inviteres til en samtale om prosjektet før videre saksbehandling

Søknaden skal lastes opp i Filmsøk.no.

Sett deg inn i retningslinjene før du søker!

Retningslinjer
Hvordan søke?
Saksgang og rapportering
Last ned logo

For spørsmål om Viken UNG-filmstipend kontakt oss på: ung@vikenfilmsenter.no.
Viken Ung-filmstipend administreres av Mediefabrikken på oppdrag fra Viken Filmsenter.

 

Viktig informasjon!

  • 1. februar 2020 går filmsenteret over til ny søknadsportal!
    Vi blir derfor nødt til å stenge for nye stipendsøknader i perioden 1. desember til 1. februar 2020.
  • Dersom du har mottatt stipend må du anmode om utbetaling via FILMSØK.NO innen 1. desember 2019.