Viken UNG-spillstipend

Viken UNG-spillstipend gir unge spillutviklere muligheter til å utvikle og gjennomføre et spillprosjekt.

Dette kan for eksempel være utvikling av et spill, deler av et spill eller en prototype. Prosjektene som mottar spillstipend får tilbud om veiledning som en del av prosessen.

Maksimalt stipendbeløp er:

  • Kr 10 000 for spillutviklere opp til 20 år
  • Kr 25 000 for spillutviklere eldre enn 20 år

Stipendet er for unge spillutviklere fra 16 til 26 år. Spillutviklere under utdanning kan også søke, men stipendet omfatter ikke prosjekt som lages som en del av studiet.

Før du søker må du forberede en prosjektbeskrivelse som inkluderer tittel, spillmotor, søknadsbeløp, en beskrivelse av spillet, hvem du er og eventuelle samarbeidspartnere. Det skal også legges ved en fremdriftsplan og et budsjett.

Etter at søknaden er sendt inn vil søker inviteres til en samtale om prosjektet før videre saksbehandling.

Søknaden skal lastes opp i Filmsøk.no 

Sett deg nøye inn i retningslinjene før du søker!

Retningslinjer
Hvordan søke?
Saksgang og rapportering
Last ned logo

For spørsmål om Viken UNG-spillstipend kontakt oss på spillstipend@vikenfilmsenter.no
Viken UNG-spillstipend administreres av E6 Østfold Medieverksted på vegne av Viken Filmsenter.

 

Viktig informasjon!

  • 1. februar 2020 går filmsenteret over til ny søknadsportal!
    Vi blir derfor nødt til å stenge for nye stipendsøknader i perioden 1. desember til 1. februar 2020.
  • Dersom du har mottatt stipend må du anmode om utbetaling via FILMSØK.NO innen 1. desember 2019.