Utlysning av midler til tiltak for barn og unge

Viken filmsenter utlyser nå midler til tiltak som søker å styrke regionens unge filmskapere og spillutviklere.

Bildet er fra filmverkstedet «Min verden» av Janne Lindgren.

Viken filmsenter forvalter midler fra Kulturdepartementet til tiltak rettet mot unge filmskapere og spillutviklere i vår region (Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold). Virksomheter som ønsker å arrangere tiltak som styrker og utvikler kompetansen til unge innenfor film- og spillområdet inviteres til å søke Viken filmsenter om midler til dette.

Søknadsfrister: 7. mai og 15. november 2018

Formål
-styrke og heve kompetansen hos regionens unge filmskapere og spillutviklere

Hva kan det søkes om?
– verksteder, kurs, seminarer, mesterklasser eller lignende for unge fra 12 år og oppover fram til endt utdanning ved relevant fagskole/høyskole/universitet
-det gis ikke tilskudd til rene formidlingstiltak

Hvem kan søke?
-virksomheten må ha organisasjonsnummer registrert i vår region
-utdanninginstitusjoner (offentlig og private) kan ikke søke

Krav til søknad
-prosjektbeskrivelse med informasjon om mål, målgruppe, tiltak og gjennomføring
-budsjett og finansieringsplan (NB. ved flere finansieringskilder må det spesifiseres om finansiering er bekreftet eller ikke)
-virksomhetens CV, eller tilsvarende
-organisasjons- og kontonummer

Saksgang
Vurdering av og prioritering mellom søknader baserer seg på en samlet vurdering av prosjektets kvaliteter.  Vi tar også hensyn til mangfold og geografisk fordeling i hele regionen. Behandlingstid: 4-6 uker

Hvordan søke?
Søknaden sendes inn via søknadsdatabasen FILMSØK.NO

Registrer deg som bruker og søk via søknadskategorien TILTAK.
Velg KATEGORI «aktiviteter for barn og unge” og legg ved dokumentene beskrevet ovenfor.

 

Se her for tidligere års tilskudd til kurs for barn og unge. 

 

Kontaktperson

Linda Lothe

Kommunikasjons- og administrasjonsrådgiver

Telefon: 900 52 271

E-post: linda@vikenfilmsenter.no