Utlysning av midler til tiltak for unge i 2020

Viken filmsenteret har øremerkede midler til kurs og verksteder som styrker regionens unge filmskapere og spillutviklere. Ordningen har to årlige søknadsfrister:
15. november og 15. mai.

 

Viken filmsenter forvalter midler fra Kulturdepartementet til tiltak rettet mot unge filmskapere og spillutviklere i den kommende Viken-regionen og Oslo.

Tiltak som skal gjennomføres i Vestfold fylke første halvdel av 2020 vil også kunne søke tilskudd.

Søknadsfrister:

 • 15. november 2019 (kurs og verksteder som skal gjennomføres første halvår 2020)
 • 7. mai 2020 (kurs og verksteder som skal gjennomføres andre halvår 2020.)

 

OM ORDNINGEN

Formål

-styrke og heve kompetansen hos regionens unge filmskapere og spillutviklere

Hva kan det søkes om?

– verksteder, kurs, seminarer, mesterklasser eller lignende for unge fra 12 år og oppover fram til endt utdanning ved relevant fagskole/høyskole/universitet
-det gis ikke tilskudd til rene formidlingstiltak

Hvem kan søke?

-virksomheten må ha organisasjonsnummer registrert i vår region
-utdanninginstitusjoner (offentlig og private) kan ikke søke

Krav til søknad

 • prosjektbeskrivelse med informasjon om mål, målgruppe, tiltak og gjennomføring
 • budsjett og finansieringsplan (NB. ved flere finansieringskilder må det spesifiseres om finansiering er bekreftet eller ikke)
 • virksomhetens CV, eller tilsvarende, med kontaktinformasjon og organisasjonsnummer

Saksgang

Vurdering av og prioritering mellom søknader baserer seg på en samlet vurdering av prosjektets kvaliteter.  Vi tar også hensyn til mangfold og geografisk fordeling i hele regionen. Behandlingstid: 4-6 uker.

 

Hvordan søke?

Søknaden sendes inn via søknadsdatabasen FILMSØK.NO

Registrer deg som bruker og søk via søknadskategorien TILTAK.
Velg KATEGORI “aktiviteter for barn og unge” og legg ved dokumentene beskrevet ovenfor.

 

Se her for tidligere tilskudd til kurs og verksteder for unge 

 

OM RAPPORTERING

En kort rapport med informasjon om gjennomføring, måloppnåelse og eventuelle avvik oversendes Viken Filmsenter etter at tiltaket er avsluttet, sammen med prosjektets sluttregnskap og NFIs rapporteringskjema for tiltak for unge. Ved tilskudd under 100.000 kreves det ikke at regnskapsoversikten er bekreftet av revisor. Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden skal oppbevares i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven.

Hva bør rapporten inneholde?

 • Hva gjorde dere, når, hvor og med hvem? Vi vil gjerne vite navn og alder på deltakerne og hvor de bor (by, tettsted)
 • Ved endringer fra opprinnelig søknad ønsker vi at dere forteller om disse. Hvorfor oppstod de og hvordan er de håndtert?
 • Hvilke utfordringer har dere støtt på underveis og hvordan har dere håndtert dette?
 • Hvilke resultater er oppnådd?
 • Hva bør gjøres annerledes neste gang?
 • Legg gjerne ved bilder og lenker til eventuelt ferdige filmer. Husk å informere oss om bildene kan offentliggjøres, eller ikke, og info om eventuell kreditering.
 • Last ned NFIs rapporteringsskjema for tiltak for unge her

Kreditering

Det skal fremgå av informasjonsmateriell at tiltaket er gjennomført med tilskudd fra Viken Filmsenter på lik linje med øvrige finansører.
Logo lastes ned fra våre nettsider under fanen”OM OSS”.
Benytt logoen Viken UNG.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales i to rater (80% og 20%) etter at anmodning er sendt inn via FILMSØK.
Tilskuddet er gyldig i tre måneder fra tilskuddsdato. Første rate utbetales når filmsenteret har mottatt og godkjent ferdig utfylt og signert tilskuddskontrakt via Filmsøk. Andre rate utbetales når endelig rapportering er mottatt via Filmsøk.

Kontaktperson

Linda Lothe

Kommunikasjons- og administrasjonsrådgiver

Telefon: 900 52 271

E-post: linda@vikenfilmsenter.no