Viken UNG-stipendet

Viken UNG-stipendet gir unge mulighet til å utvikle og gjennomføre egne film- og spillprosjekter.

1. februar 2020 går filmsenteret over til ny søknadsportal!
Vi blir derfor nødt til å stenge for nye stipendsøknader i perioden 1. desember til 1. februar 2020.

Dersom du har mottatt stipend må du anmode om utbetaling via FILMSØK.NO innen 1. desember 2019.

    

Linda Lothe

Kommunikasjons- og administrasjonsrådgiver

Telefon: 900 52 271

E-post: linda@vikenfilmsenter.no