”VISIBLE DIFFERENCES” – SYNLIGE FORSKJELLER

Nasjonal workshop for kvinnelige manusforfattere og skrivende regissører.

Nordnorsk, Østnorsk, Sørnorsk og Viken filmsenter har gått sammen om å arrangere et program rettet mot kvinnelige filmskapere som går over ett år med tre felles samlinger.

Manusverkstedene for spillefilm arrangeres av Kirsten Bonnén Rask (Sørnorsk filmsenter) og Sirin Eide (Viken filmsenter), som også vil fungere som tutorer/veiledere på workshopene. I løpet av tre verksteder samt de mellomliggende skriveperioder, utvikles manuskriptene til minst 2. versjon av manuskriptet.

Verkstedene planlegges på følgende steder og datoer:

  • 12.-16. oktober 2015  i Nord-Norge
  • April 2016
  • Oktober 2016

På de tre verkstedene, som vil gå over fire dager, arbeider vi med prosjektene i felles samlinger. Det blir satt av tid til diskusjoner, tilbakemeldinger, omskrivning, og skriveøvelser, samt inspirasjon fra foredragsholder utenfra. Vi trekker inn foredragsholdere fra andre kunst- og fagfelt.

Vi lager selv mat som en del av fellesaktivitetene. Opplegget skal inspirere og tenke utradisjonelt i forhold til sedvanlige dramaturgiklasser.

Deltakerantall vil være 7 – 9 personer.

Viken filmsenter kan delta med to filmskapere.

Søknadsfrist 20. august 2015

Påmelding via mail til : post@vikenfilmsenter.no.

Legg ved synopsis/idéskisse på maks 10 sider, CV og informasjon om regional tilhørighet.

Viken filmsenter gir reisestøtte til deltakere fra vår region.