Nytt utviklingsprogram i fortellerkunst
Søknadsfrist 15. januar 2018

Det er ikke anledning til å ettersende materiale!

Det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist for utviklings-og produksjonstilskudd er utløpt, med mindre det etterspørres fra produksjonsrådgiver og/eller filmkonsulent i Viken filmsenter. Etterspurt materiale skal ikke sendes på e-post, men lastes opp i FILMSØK. Dette for å ivareta likebehandling og opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

SØKNADSFRISTER for utviklingstilskudd til spill og produksjonstilskudd til kortfilm og dokumentar i 2018:

15. januar, 11. april  og 29. august
Det er ingen søknadsfrist for utviklingstilskudd til dokumentarfilm.

NB. Oppdaterte retningslinjer for 2018 kommer i første halvdel av desember!

Søknadsfrister

Hva skjer?

Vårt Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev idag og motta det aller siste fra oss. Alt fra søknadsfrister, arrangementer og en rekke annen nyttig informasjon

Les våre tidligere nyhetsbrev »

Følg oss på Facebook