Om oss

Viken filmsenter AS skal bidra til en faglig, kunstnerisk og levedyktig utvikling av filmmiljøene og filmbransjen i fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo kommune.

Selskapet skal arbeide for å styrke interessen for og kunnskapen om kort-, dokumentar-, animasjonsfilm, spill og annen audiovisuell produksjon som kunstnerisk uttrykksform ved å:

  • forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm og utvikling av spill
  • bidra til kompetansehevende tiltak for bransjen
  • bidra til utvikling av faglige nettverk
  • ivareta talentutvikling og bygge opp kompetanse knyttet til dette
  • være ressurssenter for arbeidet med barn og unge på filmområdet
  • ivareta kjønnsbalansen og fordeling mellom fylkene

Selskapets vedtekter forutsetter at de statlige tilskuddsmidlene over tid fordeles i hele regionen i samsvar med aksjonæravtalen. 

Viken filmsenter kan for tidsbestemte perioder definere egne prioriterte satsingsområder, så sant disse er innenfor de gjeldende forskriftene og Viken Filmsenters eget mandat.

Ansatte

Ånund Austenå

Daglig leder

Telefon: 482 07 617

E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Kontaktperson presse og andre generelle henvendelser vedrørende filmsenterets mandat og virke

Linda Lothe

Kommunikasjons- og administrasjonsrådgiver

Telefon: 900 52 271

E-post: linda@vikenfilmsenter.no

Ta kontakt ved spørsmål knyttet til administrasjon eller kommunikasjon

Sirin Eide

Fagansvarlig bransjehevende tiltak og talentutvikling

Telefon: 924 41 441

E-post: sirin@vikenfilmsenter.no

Ta kontakt om du har innspill eller spørsmål knyttet til våre tiltak eller talentsatsing

John Einar Hagen

Fagkonsulent spill og interaktive produksjoner

Telefon: 911 00 176

E-post: john.einar@vikenfilmsenter.no

Ta kontakt ved spørsmål om søknader eller oppfølging av tilskudd til spill og interaktive produksjoner

Signe Pahle

Produksjonsrådgiver

Telefon: 469 42 452

E-post: signe@vikenfilmsenter.no

Ta kontakt ved spørsmål knyttet til søknader eller oppfølging av utviklings- og produksjonstilskudd.

Marie Bakke Bøhmer

Regionskoordinator

Telefon: 952 12 012

E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Ta kontakt ved spørsmål om våre tiltak/kurs og verksteder samt reisestøtte innland og kurs stipend utland

Kalle Løchen

Filmkonsulent

Kalle har bakgrunn som filmviter og kulturformidler. Han har skrevet i og vært redaktør for tidsskriftene Z og Film&Kino. Han har vært kinosjef i Bærum og leder av Cinemateket i Oslo. Kalle har tidligere vært kortfilmkonsulent ved Norsk Filminstitutt og filmkonsulent for Midtnorsk Filmsenter

Eiere

 

Viken filmsenter as har følgende eiere:

Akershus fylkeskommune (20 %)
Buskerud fylkeskommune (20 %)
Østfold fylkeskommune (20 %)
Vestfold fylkeskommune (20 %)
Oslo kommune (20%)

Styret

Hilde Glenne – styreleder
Vestfold fylkeskommune (vara: Tore Dvergastein)

Andreas Lervik – nestleder
Østfold fylkeskommune (vara: Inger Christin Torp)

Turid Marthinsen
Akershus fylkeskommune (vara: Tom G. Eilertsen)

Niclas Tokerud
Buskerud fylkeskommune (vara: Sissel Hovland)

Unnur Sande
Oslo kommune (vara: Leif Holst Jensen)

Ingvil Giske
Virke Produsentforeningen (vara: Stian N. Langgaard-Nielsen)

Jostein Oksavik
Norsk filmforbund (vara: Line Hatland)

Gunhild Enger
Norske filmregissører (vara: John Sulivan)

Årsrapporter

Last ned logo

Viken Filmsenter bilde til nettside

Last ned pressebilder