Personvernerklæring

Din tillit er viktig for oss og Viken filmsenter er opptatt av å ivareta ditt personvern. Her kan du lese om hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

Vi lagrer informasjon om våre påmeldte til ulike arrangementer og mottagere av nyhetsbrev sikkert.

 

Deltakelse på arrangementer i regi av Viken filmsenter

Når du melder deg på arrangementer hos oss ber vi deg om å fylle inn fornavn, etternavne-post, telefonnummer og firmanavn i et skjema på våre nettsider. Vi lagrer denne informasjonen sikkert og bruker den til å informere deg om kurset. Denne informasjonen deles ikke videre til andre instanser.

Når du har deltatt på et arrangement eller utviklingsprogram i regi av Viken filmsenter, vil ditt navn og/eller firmanavn kunne publiseres på våre nettsider og i vår årlige rapportering til våre eierfylker og/eller Norsk filminstitutt.

Bruk av bilder/video fra våre arrangementer
Vi tar bilder/video på våre arrangementer til bruk på egne nettsider, sosiale medier og rapportering til eiere og Norsk filminstitutt. Dersom du ikke ønsker å være med på bildet/videoen, er det viktig at vi får beskjed om dette når du melder deg på. Det vil være mulig å krysse av for dette når du melder deg på arrangementer hos oss.


Filmsøk.no

Dersom du søker Viken filmsenter om stipend, tilskudd eller deltakelse i et utviklingsprogram via filmsøk.no vil informasjonen du sender inn bli arkivert i denne databasen. Vi vil benytte informasjonen til å behandle din søknad og kontakte deg ved behov. Informasjonen lagres i tråd med arkiv- og forvaltningsloven.
Les mer om dette på filmsøk.no

Nyhetsbrev

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra Viken filmsenter, kan du melde deg av ved å benytte deg av «unsubscribe-knappen» i et av nyhetsbrevene du har mottatt fra oss.

 

Alle har mulighet til å få sin informasjon slettet

Dersom du IKKE ønsker at vi oppbevarer dine personopplysninger så kontakt oss på  post@vikenfilmsenter.no  Vi vil da slette dine data så raskt som mulig etter at du tar kontakt, og senest innen 30 dager så lenge dette ikke er i konflikt med arkiv- og/eller forvaltningsloven.

Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt til. Hvis ikke opplysningene skal oppbevares etter arkivloven eller annen lovgivning, vil de bli slettet etter bruk.

 

Følgende tredje parter stiller inn informasjonskapsler på datamaskinen når du besøker vikenfilmsenter.no:

Google Analytics (Google Inc.) gjør det mulig for Viken filmsenter å utføre statistiske analyser som brukes til rapporter vi deler med våre eierfylker og Norsk filminstitutt i vår rapportering. Informasjon som deles er da antall besøk på våre nettsider, tid brukt på nettsiden, kjønn og alder.

Youtube (Youtube Inc.) og Vimeo (Vimeo Inc.)  gjør det mulig for oss å vise videoer på vikenfilmsenter.no og se statistikk over hvordan videoene blir brukt.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.