default background default background

FORDYPNINGSSTIPEND

FORDYPNINGSSTIPEND
med fokus på nyskaping og utvikling.

Har du et prosjekt eller tiltak som behøver fordypning og tillit? Fortell oss om de konkrete planene du har for å utvikle arbeidet videre. Vi ønsker å støtte plattformnøytrale prosjekter i prosess, for å verne om utforskning og den skapende energien. Stipendet er tiltenkt profesjonelle som skaper og utvikler innhold. Prosjekter i tidlig fase vil prioriteres, men det er mulig å søke i alle ledd av prosessen. Du kan søke som kreativ produsent; da som selvstendig utvikling som produsent og ikke på vegne av andres prosjekt.

Maksimalt stipendbeløp: kr 50 000,-
Du trenger ikke være tilknyttet en produsent, og du søker som enkeltperson eller eget enkeltpersonforetak.

SØKNADSFRIST: 31. oktober 2018

Stikkord for vurderingen av søkere er

  • nyskapende
  • selvstendig arbeid
  • utforskende
  • fordypende

Søknaden skal inneholde

  • maks 2 sider prosjektbeskrivelse inkl. personlig motivasjon
  • forenklet budsjett m/oversikt over tidligere finansiering (maks. 1 side)
  • CV

Søker setter selv opp målsetning for stipendet og må levere rapport og regnskap etter endt arbeid.
Stipendet er ikke inndelt i rater, men utbetales som ett beløp.
Stipendet er innberetningspliktig overfor skattemyndighetene.

Vurderingene og prioriteringene gjøres av film- og spillkonsulent, Jan Dalchow, i Viken filmsenter og filmskaper Gunhild Enger.
Behandlingstid er ca 6 uker.

Hvordan søke?

Send søknad via FILMSØK.NO

-velg kategorien «STIPEND»
-velg Viken filmsenter som mottaker av søknaden
-kryss av for at du har lest om stipend på hjemmesiden til Viken filmsenter
-angi kategori: velg kompetanseutvikling for filmbransjen
-angi type stipend: skriv ”Fordypningsstipend”
-last opp CV
-beskriv kort formålet med stipendet og last opp nødvendige vedlegg (se liste ovenfor)
-fyll inn punktene under punktet budsjett og finansiering
SEND SØKNAD

 

 

Kontaktperson

Ånund Austenå

Daglig leder

Telefon: 482 07 617

E-post: aanund@vikenfilmsenter.no