Marked for FILM i DKS – påmeldingsfrist 15. september

Viken filmsenter har de siste årene arrangert Marked for FILM for å gjøre film lettere tilgjengelig i Den kulturelle skolesekken (DKS).
Opplegget har sakte men sikkert vokst både i antall deltakere og i kvalitet.
Vi ønsker flere filmskapere i vår region velkommen til å pitche både uferdige og ferdige filmer eller kursopplegg fra 1. trinn i grunnskolen til og med 3. trinn i videregående skole.

Det er et stort behov for opplegg for barn på 1.-5. trinn!

Det planlegges i år å gjennomføre pitching av prosjekter i november 2018.
DKS- representanter (innkjøpere) fra fylkene og Oslo vil være tilstede under pitch.
Det sendes ut mer informasjon i høst.

Tips til opplegg:

Hva kan en filmskaper bidra med inn i skolen?
• Møtet med målgruppen
• Innganger til debatt med barn og unge – start enkelt
• Ha flere «alternative» ruter
• Møte med den utøvende filmskaperen
• Ha en eksplosjon eller lignende i bakhånd

Eksempel på opplegg
• Visning film
• Gruppediskusjon om tema/karakterenes handlinger og valg, analyse av handling (45 min)
• Workshop med lengre gruppediskusjoner, analyse og team (90 min)
Film engasjerer og er ypperlig springbrett for diskusjon basert på det klassen interesserer seg for

Utforming av opplegg

• Tidlig fokus på mulig turné
• Koble læreplanmål med filmens tematikk
• Hva slags diskusjon og tanker vil filmen sette i gang?
• Veksle mellom tema og bakom-kamera klipp

For mer informasjon om DKS

 

Påmelding Marked for FILM – 2018


Marie Bakke Bøhmer

Regionskoordinator

Telefon: 952 12 012

E-post: marie@vikenfilmsenter.no