Nytt UTVIKLINGSPROGRAM i fortellerkunst

Programmet skal favne både erfarne og nyetablerte fiksjons- og dokumentarfilmskapere i vår region og er åpent for søkere med både korte og lange formater.

Målet er å styrke deltakerne i rollen som FILMFORTELLERE og skreddersy samlinger som løfter deltakernes ferdigheter.

Programmet starter opp i mars 2018 og består av 10 samlinger. Første og siste samling går over to dager, resten er en-dags samlinger. Samlingene utformes med innspill fra deltakerne og skal være en inspirasjonskilde for bransjens innholdsleverandører.

Som deltaker får du tilbud om en veileder som du kan benytte deg av: enten i utviklingen av et konkret prosjekt, eller til å utvikle deg i rollen som filmskaper. Du velger selv ut i fra eget behov.

Hver deltaker tilbys til sammen 8 veiledningstimer fordelt på 18 måneder.

Vi ønsker å trekke inn workshop- og foredragsholdere fra andre kunstfelt, i tillegg til filosofer og psykologer, og samtidig dra veksel på gruppens egne ressurser, erfaringer og kunnskap. Programmet fordrer derfor at deltakerne forplikter seg til å prioritere deltakelse på samlingene og å bidra aktivt underveis.

 

Kort om utviklingsprogrammet i fortellerkunst:

  • 16 deltakere
  • 10 samlinger
  • 8 individuelle veiledningstimer
  • 18 måneders varighet
Søknad sendes inn via Filmsøk.no, innen 15. januar.
Bruk knappen TILTAK og merk søknaden Fortellerkunst.

 

Søknaden må inneholde:


Prosjektansvarlige:

Nefise Özkal Lorentzen , regissør i Integral film og litteratur
Sirin Eide, fagansvarlig i Viken filmsenter